ESTA (Electronic System for Travel Authority) - reise til/via USA

Europeere som reiser til USA eller mellomlander der, må registrere innreisen online.

Registreringen til de amerikanske myndighetene gjøres online på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Oftest får du en godkjennelse i løpet av noen sekunder, men hvis søknaden ikke blir godkjent må den reisende henvende seg til den amerikanske ambassaden for visum. Reisende som ikke har registrert denne informasjon senest 72 timer før avreise og fått en godkjennelse, får ikke komme om bord.

NYHET! F.o.m. 21. januar 2016 skjerpet USA reglene sine gjeldende innreise til USA. Statsborgere som har reist til eller vært i Iran, Irak, Sudan eller Syria etter 1. mars 2011, eller har dobbelt medlemskap i noen av disse landene, må søke om visum via USAs ambassade eller generalkonsulat. Finnes det en gyldig og tidligere innvilget ESTA-søknad for den reisende, betraktes denne som ugyldig. En ny visumsøknad må gjøres.

NYHET! Fra og med 1. april 2016 må passasjerer til USA som ønsker å reise på godkjent ESTA-søknad også vise frem et e-pass. E-passet har et eget symbol på forsiden av passet og inneholder en chip med lagret informasjon slik som digitalt fotografi, fingeravtrykk og signatur. 

Observer at det er den reisendes/kundens eget ansvar å registrere seg. FlySmarter.no tar ikke noe som helst ansvar for at dette blir gjort i tide.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss